Zorgleerkrachten

Samen met de groepsleerkrachten zorgen de volgende zorgbegeleiders of coördinatoren voor een zorgzame school.

We kozen er bewust voor om onze zorgcoördinatoren ook als zorgbegeleider met de kinderen aan de slag te laten gaan. Zo krijgen zij de kans zich op de klasvloer een concreet beeld te vormen van elk kind. Dit zal hen bij de coördinatie van begeleidingstrajecten, gesprekken met ouders, onderzoeken, ... zeker van pas komen.

Kleuterschool

Isabelle Segers

zorgcoördinator en zorgbegeleider kleuterschool

Lagere School

Elien Huijbs

zorgcoördinator en zorgbegeleider

Lagere School

Gerd Beyens

zorgbegeleider

Lagere School

Martine Jonkers

zorgbegeleider