Schoolreglementen

Het schoolreglement is de eerste keer door het schoolbestuur, de gemeente Ravels, in de gemeenteraad van 29 juni 1998 goedgekeurd en is voor alle gemeentescholen van de gemeente Ravels hetzelfde! De laatste wijzigingen werden in juni 2014 aangebracht en goedgekeurd door de gemeenteraad op 1 september 2014.

Het schoolreglement bestaat uit drie delen:

  • Het schoolreglement zelf.
  • De schoolbrochure: Hierin wordt de schoolwerking toegelicht. Hierin staan echter geen data of adressen. Deze staan in de jaarbrochure vermeld.
  • De leefregels: Hierin worden de schooleigen leefregels opgesomd.

Downloads

pdfSchoolreglement

pdfLeefregels