Verkeer rond onze school

Van 18 t/m 21 april 2017 hebben de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar (i.s.m. de ouderraad) zich ingespannen om het verkeer rond onze school veiliger te maken. Ze maakten hierbij duidelijk waar er wel / niet geparkeerd kan worden en of er wel correct geparkeerd wordt.

  • Straatakkers: ‘Verboden hier te parkeren’
  • Voor de ingang van het gemeentehuis: ‘Niet parkeren voor het gemeentehuis’
  • Parking ’t Molenslop: ‘Bedankt omdat je juist parkeert op deze parking’ (tussen 2 witte lijnen)

Bij het zebrapad aan de post werd er gekeken wie het zebrapad goed gebruikte. Het is namelijk veel veiliger daar over te steken. Door deze actie ontdekten we ook als school nog enkele pijnpunten die voor onduidelijkheid of gebrek aan efficiëntie zorgden. Daarom hierbij enkele aanvullingen of wijzigingen:

Parking ’t Molenslop: Parkeren we tussen 2 witte lijnen op de parking.

  • Parkeren op het gras kan als noodoplossing gebruikt worden.
  • Enkel om 15.30 u kan vanaf nu ook de kiss & ride zone gebruikt worden om te parkeren.
  • Het is de bedoeling uit te wijken naar de Gemeentelaan als er geen andere optie meer is.

Als oplossing werd ons ook wel eens aangeraden meer parkeerplaatsen te voorzien. Het geld dat we daarvoor vrij zouden moeten maken investeren we echter liever in het onderwijs voor al onze leerlingen. Dé hoofdbekommernis van elke school! Met verdraagzaamheid en respect zouden we in de verkeerschaos al heel wat stappen vooruit kunnen zetten. Wij plannen alvast een herhaling van onze actie voor de toekomst!