Ouderbevraging 2016 - 2017

Beste ouder,
Om onze onderwijskwaliteit te bewaken en te verbeteren, stellen we onszelf steeds in vraag. Om de 3 jaar betrekken we jullie als ouders hier ook graag in. Samen kunnen of weten we namelijk altijd meer dan alleen! Graag vragen we even van uw tijd om deze bevraging voor elk van uw kinderen in te vullen. Dus heeft u 2 kinderen dan:

  • Vult u de bevraging 2x in.
  • Kruist u bij start van de bevraging telkens de juiste klas aan.

De bevraging zal deels overlappen, maar op deze manier kunnen we zowel conclusies op schoolniveau als conclusies per klas of leeftijdsgroep trekken. Dit maakt de resultaten veel breder. Zo proberen we keer op keer op een positieve manier onze onderwijskwaliteit te verhogen! Klik hier om de bevraging in te vullen.